Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveSNIBA

Servei de Nutrició i Benestar Animal

Servei de Nutrició i Benestar Animal - SNIBA

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Presentació del centre

El Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) del Departament de Ciència Animal i dels Aliments és un centre de la UAB que promou i lidera la investigació en el sector agroramader. L’objectiu del nostre centre és fomentar la transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament de projectes R+D+i sobre nutrició, manipulació i benestar en animals monogàstrics i remugants.

L'SNIBA ofereix els seus serveis de suport a la recerca tant a empreses privades i institucions públiques com a professionals de diferents àmbits del sector agroalimentari. Els serveis oferts inclouen fonamentalment la gestió i el desenvolupament de projectes de R+D+i, estudis experimentals i tècniques analítiques, assessorament i activitats de formació.

Oferta tecnològica

Projectes R+D+i: Avaluació de diferents sistemes d’alimentació, gestió i producció per optimitzar l’eficiència productiva i salut gastrointestinal de remugants i monogàstrics; Estudi de l'impacte nutricional, la qualitat i seguretat alimentària; Avaluació del benestar i comportament en animals de producció (porcí, vaquí i aviram) i de companyia; Estudi de l'impacte de la nutrició i el maneig de la producció animal sobre el medi ambient.

Serveis: Anàlisi de matèries primeres i pinsos acabats; Tècniques de digestió, comptatge i determinació en mostres de pinso i mostres biològiques; Tècniques de digestió i fermentació ruminal mitjançant un sistema de fermentació in vitro, la tècnica de Tilley&Terry, Daisy o la tècnica in situ.

Projectes més rellevants

"Innovative and practical management approaches to reduce nitrogen excretion by ruminants"; Olis àcids esterificats en monogàstrics; L'aroma de continuïtat en garrins; Llet enriquida modificant l'alimentació; Incorporació de fonts de fibra no farratgera en vedells d'engreix; Caracterització de subproductes per a alimentació líquida en porcí d'engreix; Eficàcia d'ingredients sobre infeccions bacterianes en un model de garrí; Welfare quality project; Valorització de dejeccions ramaderes; Desenvolupament d'additius en front patologies digestives porcines.

Equipament rellevant

Granges experimentals de la UAB, granges comercials, laboratoris químic, biotecnològic i de fermentació in vitro.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústries de la química, energia i recursos

Interacció de la producció animal amb el medi ambient.

Indústria alimentària

Avaluació nutricional. Qualitat i seguretat alimentària. Benestar i comportament animal.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Salut gastrointestinal: el garrí com a model nutricional humà. Benestar i comportament animal.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Biotecnologia
Biotecnologia

Fermentació in vitro. Tilley&Terry. Daisy. Anàlisi de metabòlits, tècniques moleculars i microbiologia.

Altres serveis: Anàlisi nutricional, de matèries primeres, de la digestió i fermentació.


Veure fitxa
SNIBA - Bellaterra
 • Adreça
 • Edifici V, Campus UAB

  08193 - CERDANYOLA

  V. Occidental

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 811 556

  lorena.castillejos[arrova]uab.cat

 • Persona de contacte
 • Dra. Lorena Castillejos Velázquez

 • Pàgina web
 • http://www.sniba.es
 • Director/a
 • Dr. Josep Gasa Gasó
 • Superfície
 • 500 m²
 • Personal
 • Personal36

  Doctors15