Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveSNIBA

Servei de Nutrició i Benestar Animal

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Servei de Nutrició i Benestar Animal - SNIBA

Presentació del centre

El Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) del Departament de Ciència Animal i dels Aliments és un centre de la UAB que promou i lidera la investigació en el sector agroramader. L’objectiu del nostre centre és fomentar la transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament de projectes R+D+i sobre nutrició, maneig i benestar en animals monosgàstrics i remugants.

L'SNIBA ofereix els seus serveis de suport a la recerca tant a empreses privades, institucions públiques, com a professionals de diferents àmbits del sector agroalimentari. Els serveis oferts inclouen fonamentalment la gestió i el desenvolupament de projectes de RDi, estudis experimentals i tècniques analítiques, assessorament i activitats de formació.

Oferta tecnològica

Projectes RDi: Avaluació de diferents sistemes d’alimentació, maneig i producció per optimitzar l’eficiència productiva i salut gastrointestinal de remugants i monogàstrics; Estudi del impacte nutricional o del maneig sobre la qualitat i seguretat alimentaria; Avaluació del benestar i comportament animal en animals de producció (porcí, vaquí i aviram) i de companyia.

Serveis: Anàlisi de matèries primeres i pinsos acabats; Tècniques de digestió, comptatge i determinació en mostres de pinso i mostres biològiques; Tècniques de digestió i fermentació ruminal mitjançant un sistema de fermentació in vitro, la tècnica de Tilley&Terry, Daisy o la tècnica in situ.

Projectes més rellevants

"Innovative and practical management approaches to reduce nitrogen excretion by ruminants"; Olis àcids esterificats en monogastrics; L'aroma de continuitat en garrins; Llet enriquida modificant l'alimentació; Incorporació de fonts de fibra no no farratgera en vedells d'engreix; Caracterització de subproductes per a alimentació líquida en porcí d'esquer; Eficàcia d'ingredients sobre infeccions bacterianes en un modelo de garrí; Welfare quality project.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Sector agroalimentari (fabricants de pinsos; empreses de producció animal; ramaders), farmacèutic i alimentari.

Equipament rellevant

Granges experimentals de la UAB, granges comercials, laboratoris químic, biotecnològic i de fermentació in vitro.


Veure fitxa
SNIBA - Bellaterra
 • Adreça
 • Edifici V, Campus UAB

  08193 - CERDANYOLA DEL VALLÈS

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 811 556

  lorena.castillejos[arrova]uab.cat

 • Persona de contacte
 • Dra. Lorena Castillejos Velázquez

 • Pàgina web
 • http://www.sniba.es
 • Director/a
 • Dr. Josep Gasa Gasó
 • Superfície
 • 500 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 3
 • Personal
 • Personal40

  Doctors17

Àmbits

Tecnologies de l'Alimentació
 • Avaluació nutricional de ingredients i productes
 • Qualitat Alimentària
 • Eficiència Productiva
 • Benestar i Comportament Animal
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Interacció Nutrició Animal i Medi Ambient
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Seguretat Alimentària i Salut Gastrointestinal