Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveSVGM

Servei Veterinari de Genètica Molecular

Servei Veterinari de Genètica Molecular - SVGM

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Presentació del centre

El SVGM ofereix a la indústria el “know-how” i la tecnologia més avançada en projectes de R+D+i en genòmica animal, facilitant una major competitivitat de les empreses gràcies a la innovació i a l'increment del valor afegit dels productes finals.

La missió del SVGM és fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la UAB i l’empresa privada oferint la seva expertesa en l’àmbit de la genòmica per aconseguir el desenvolupament de noves eines d’anàlisi i de diagnòstic de gens d’interès en els sectors biosanitari i de producció animal.

Oferta tecnològica

Soci tecnològic en Projectes R+D+i en Genòmica Animal i Selecció genòmica. El SVGM ha participat en projectes del 7è PM de genòmica del gos (LUPA) i d’espècies d’interès productiu (QUANTOMICS).

El SVGM disposa de plataformes tecnològiques per genotipat d'alt rendiment, selecció genòmica, estudis d’expressió i estudis de metilació, aplicables tant en el món de la genòmica animal com també en sanitat humana. Altres ofertes són identificació genètica, traçabilitat genètica, diagnòstic genètic veterinari i conservació de la fauna salvatge. El SVGM ofereix també anàlisi de microbioma en diferentes teixits animals i ha dissenyat i validat un xip de polimorfismes en TLRs de gos.

Projectes més rellevants

1. INNPACTO IPT-2012-0378-060000: Noves tècniques de genotipat aplicades a la millora genètica porcina" – GENETICS; 2. HIPDOG: Xip de predisposició genètica a displàsia en gossos; 3. Immunitat innata en el gos: polimorfisme dels Toll-Like receptors (TLRs) en gos.

Equipament rellevant

Plataformes de genotipat: QuantStudio 12K-FLEX Real Time PCR amb tecnologia Open Array, Illumina, Pyrosequenciador.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústria alimentària

Seguretat alimentària. Certificació d'origen de matèries primeres mitjançant anàlisis genètics.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Diagnòstic genètic. Projectes de genòmica animal. Genotipat i seqüenciació d'àcids nucleics. qPCR.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Biotecnologia
Biotecnologia

Genètica animal. Genòmica. Genotipat. Microbioma. Biomedicina. Expressió gènica. Seqüenciació DNA, RNA i SNPs.


Veure fitxa
SVGM - Bellaterra
 • Adreça
 • Fac. Veterinària. UAB

  08193 - CERDANYOLA

  V. Occidental

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 812 087

  olga.francino[arrova]uab.cat

 • Persona de contacte
 • Olga Francino

 • Pàgina web
 • http://svgm.uab.es
 • Director/a
 • Armand Sánchez
 • Superfície
 • 100 m²
 • Personal
 • Personal11

  Doctors5