Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveSVGM

Servei Veterinari de Genètica Molecular

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Servei Veterinari de Genètica Molecular - SVGM

Presentació del centre

El SVGM ofereix a la indústria el “know-how” i la tecnologia més avançada en projectes de R+D+I en genòmica animal, facilitant una major competitivitat de les empreses gràcies a la innovació i al increment del valor afegit dels productes finals.

La missió del SVGM és fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la UAB i l’empresa privada oferint la seva expertesa en l’àmbit de la genòmica animal per aconseguir el desenvolupament de noves eines d’anàlisi i de diagnòstic de gens d’interès en els sectors de sanitat animal i de producció.

Oferta tecnològica

Soci tecnològic en Projectes R+D+I en Genòmica Animal i Selecció genòmica. El SVGM participa en projectes del 7è PM de genòmica del gos (LUPA) i d’espècies d’interès productiu (QUANTOMICS). Els resultats obtinguts han de permetre el desenvolupament de noves eines d’anàlisi i de diagnòstic de gens d’interès en els sectors de sanitat animal i de producció.

Plataformes tecnològiques per genotipat d'alt rendiment, selecció genòmica, estudis d’expressió i estudis de metilació. Identificació genètica. Traçabilitat genètica. Diagnòstic genètic veterinari. Conservació fauna salvatge.

Projectes més rellevants

1. INNPACTO IPT-2012-0378-060000; Noves tècniques de genotipat aplicades a la millora genètica porcina" – GENETICS; 2. HIPDOG; Xip de predisposició genètica a displàsia en gossos; 3. Immunitat innata en el gos: expressió dels Toll-Like receptors (TLRs) en queratinocits de gos.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Veterinari. Producció Animal. Administració (Conservació de recursos genètics, medi ambient).

Equipament rellevant

Plataformes de genotipat: QuantStudio 12K-FLEX Real Time PCR amb tecnologia Open Array, Illumina, Pyrosequenciador.


Veure fitxa
SVGM - Bellaterra
 • Adreça
 • Fac. Veterinària. UAB

  08193 - BELLATERRA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 812 087

  olga.francino[arrova]uab.cat

 • Persona de contacte
 • Olga Francino

 • Pàgina web
 • http://svgm.uab.es
 • Director/a
 • Armand Sánchez
 • Superfície
 • 100 m²
 • Personal
 • Personal11

  Doctors5

Àmbits

Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Genòmica Animal
 • Diagnòstic genètic veterinari.