Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveTECNATOX

Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica - TECNATOX

Presentació del centre

TecnATox és un centre de recerca especialitzat en l'àrea de Transferència Tecnològica en Toxicologia, Salut Ambiental i l'Alimentació.

L'activitat del centre és identificar, transmetre, potenciar i facilitar eines per a les necessitats mediambientals que les empreses i organitzacions aspiren a compartir amb els seus clients, societat i administracions públiques.

Oferta tecnològica

Les principals línies de recerca i desenvolupament són el control, seguiment i predicció dels efectes sobre la salut i el medi ambient de les diferents fonts contaminants, la programació i validació de models de difusió i transport de contaminants, l'estudi de l’exposició ambiental a contaminants químics i microbiològics i avaluació dels riscos per a la salut humana.

Altres serveis són: el desenvolupament de sistemes experts per a la gestió dels processos de presa de decisions, els estudis de sostenibilitat del processos, sostenibilitat regional i ecologia industrial i l'anàlisi del cicle de vida dels productes i processos.

Projectes més rellevants

RIBEFOOD: Eina computacional per una dieta sana i lliure de contaminants - TDS-EXPOSURE: Desenvolupament d'un sistema homogeni a nivell europeu per a la realització d'Estudis de Dieta Total (TDS)- GRECAT :Estudi per a la determinació de les concentracions de metalls pesants, dioxines i dibenzofurans en els medis físic i biòtic de l'àrea sota influència de la Planta d'Incineració de Residus especials del Camp de Tarragona.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Indústria, salut pública, medi ambient.

Equipament rellevant

Captadors d'aire.


Veure fitxa
TECNATOX - Tarragona
 • Adreça
 • C/ Sant Llorenç, 21

  43202 - REUS

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 977 758933

  pilar.prada[arrova]fundacio.urv.cat

 • Persona de contacte
 • Pilar Prada Núñez

 • Pàgina web
 • http://www.tecnatox.cat
 • Director/a
 • Dr. Josep L. Domingo Roig
 • Superfície
 • 250 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 6
 • Personal
 • Personal39

  Doctors24

Àmbits

Tecnologies Químiques
 • Anàlisi de contaminants químics
 • Modelització i monitorització ambiental
Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient
 • Avaluació de riscos ambientals
 • Contaminació ambiental
 • Riscos per a la salut
Biotecnologia i Ciències de la Salut
 • Toxicologia experimental
 • Toxicologia alimentària
 • Bioquímica
 • Fisiologia humana