Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveTECAT

Centre d'Innovació en Catàlisi

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Centre d'innovació en catàlisi - TecaT

Presentació del centre

TecaT és un centre d'innovació tecnològica creat el 2006 a la Universitat Rovira i Virgili. El centre desenvolupa les seves activitats a partir de la recerca del grup Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (OMICH). Aquest grup de recerca treballa en la preparació de compostos organometàl·lics i l'aplicació com a catalitzadors en processos de catàlisi homogènia des de l'any 1986.

Dins del camp de la química innovadora, TecaT ofereix coneixement de mètodes sintètics basats en processos sostenibles i de química verda, amb una perspectiva real als problemes actuals. Oferim nous productes amb noves propietats dins de l'àmbit de la química aplicada i donem suport a l'anàlisi de productes acabats. La nostra oferta tecnològica es fa des del vessant catalític.

Oferta tecnològica

Les aplicacions i les solucions que el centre TecaT ofereix als seus clients provenen de les nostres línies d'expertesa: Lligands modulars, Noves reaccions catalítiques, Nanocatàlisi, Química d'alta pressió, Disseny de catalitzadors, Optimització de processos catalítics i Llibreries de lligands (screening de catalitzadors).

Els serveis tècnics són: Transferència de tecnologia, Preparació, coordinació i gestió de projectes d'R+D+i, Transferència de coneixement i cursos de formació i assessorament científic i tècnic.

Projectes més rellevants

El 1998 va començar un projecte en col·laboració amb l'empresa REPSOL R+D, amb la qual manté contractes d'investigació des d'aquesta data. El 1999 es va signar també un contracte d'investigació amb BAYER R+D, Leverkusen (Alemanya) per un període de 2 anys. Amb la col·laboració d'aquestes empreses s'han realitzat tesis doctorals i han sorgit dues patents amb cadascuna. També en els darrers anys s'han signat contractes amb Maystar, TOTAL i IFF.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

Química fina, farmacèutic, cosmètic, agroquímic, tecnologies alimentàries, plàstics, materials i petroquímic.

Equipament rellevant

Caixa seca Mbraun-UniLab, Cromatògraf de gasos, Espectroscòpia FTIR, HPLC i un equip purificador de dissolvents.


Veure fitxa
TecaT - Tarragona
 • Adreça
 • C/Marcel·lí Domingo s/n

  43007 - TARRAGONA

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 977 558 627

  raquel.rivas[arrova]urv.cat

 • Persona de contacte
 • Raquel Rivas del Valle

 • Pàgina web
 • http://www.quimica.urv.cat/~tecat/
 • Director/a
 • Maria Elena Fernández Gutiérrez
 • Superfície
 • 200 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 5
 • Personal
 • Personal32

  Doctors14

Àmbits

Tecnologies Químiques
 • Catàlisi homogènia