Seccions

TECNIO - Transparent - ACCIÓTECNIO
Be tech. Be competitiveUDT-IA

Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial

Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial - UDT-IA

Presentació del centre

La Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial (UDT-IA) neix al setembre de l’any 2002 com una unitat de serveis de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Aquest centre de recerca està situat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La UDT-IA té com objectiu la transferència de coneixement dels resultats de la recerca del IIIA-CSIC a la societat, promovent i gestionant la col·laboració amb empreses i organitzacions innovadores que vulguin incrementar el valor dels seus productes i serveis.

Oferta tecnològica

• Afegir valor en la innovació de les empreses mitjançant millora de processos amb tecnologies d’Intel·ligència Artificial • Oferir serveis d'assessorament tecnològic • Desenvolupament de programari integrat a sistemes

Les línies principals de recerca són: sistemes d'aprenentatge, sistemes multiagent i raonament i lògica.

Projectes més rellevants

• Llibre Intel·ligent (LLINT): definició i construcció d’una eina de suport a les decisions metodològiques dels mestres. • GENA: desenvolupament d'eines que permeten la generació automàtica de contingut audiovisual donada una base prèvia de dades de recursos. • WORTHPLAY: desenvolupament d'un prototip de video joc online per estimular les capacitats cognitives de les persones grans.

Alguns dels Sectors amb els quals es treballa

TIC, Logística, Educació, Audivisual, etc. En general, tots els sectors on es puguin aplicar les TIC.

Equipament rellevant

Sala UDT-IA, despatxos dels responsables (3), espais comuns de l'edifici IIIA-CSIC.


Veure fitxa
UDT - IA - Cerdanyola del Vallès
 • Adreça
 • Edifici IIIA-CSIC, Campus UAB

  08193 - CERDANYOLA DEL VALLÈS

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 935 809 570

  ltavira[arrova]iiia.csic.es

 • Persona de contacte
 • Lourdes Tavira

 • Pàgina web
 • http://www.iiia.csic.es/udt
 • Director/a
 • Pere Garcia / Josep Puyol
 • Superfície
 • 150 m²
 • Nombre de laboratoris
 • 2
 • Personal
 • Personal6

  Doctors3

Àmbits

Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Intel·ligència social
 • Sistemes de Suport a la Decisió basats en el Coneixement
 • Classificació i Personalització