Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveUQC-PCB

Unitat de Química Combinatòria

Unitat de Química Combinatòria - UQC PCB

Universitat de Barcelona (UB)

Presentació del centre

La Unitat de Química Combinatòria (UQC) és una Plataforma Tecnològica del Parc Científic de Barcelona creada l'any 2002 amb l'objectiu d'oferir serveis de recerca i desenvolupament (R+D) en els sectors de la indústria quimicofarmacèutica, química mèdica, biomedicina, biotecnologia i veterinària.

La missió de la UQC és proporcionar solucions d’R+D en el camp de la química orgànica i mèdica a empreses farmacèutiques i centres d’investigació públics mitjançant un servei competitiu, eficaç i de qualitat.

Oferta tecnològica

Projectes de química mèdica. Projectes que exploren el desenvolupament de nous sistemes de drug delivery. Projectes de desenvolupament d'eines biològiques. Desenvolupament de biosensors.

Síntesi de famílies de compostos. Síntesi de compostos d'elevada dificultat. Purificació. Desenvolupament de mètodes analítics. Aïllament de productes naturals d'extractes. Disseny i síntesi de conjugats.

Projectes més rellevants

Desenvolupament de plataformes multifuncionals que estan a l'abast comercialment en el catàleg d'Iris Biotech. Projectes de química mèdica per a empreses. Desenvolupament de nous sistemes de administració de fàrmacs o proteïnes basats en nanopartícules, polímers o dendrímers. Desenvolupament de molècules directores (cell-penetrating peptides, targeting peptides).

Equipament rellevant

HPLC i HPLC-MS analític i preparatiu, sistemes de síntesi paral·lelitzada, evaporadors i liofilitzadors.

ÀMBITS SECTORIALS

Indústria alimentària

Fraccionament i caracterització d'extractes naturals. Caracterització.

Sistemes industrials

Escalats. Recerca de noves rutes de síntesi.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Compostos per química mèdica. Sistemes d'administració de fàrmacs i plataformes diagnosi.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

Nanotecnologia
Nanotecnologia

Sistemes d'administració de fàrmacs i per diagnòstic. Química conjugació.

Biotecnologia
Biotecnologia

Síntesi: de compostos per química mèdica, d’eines químiques per estudi de mecanismes d’acció en sistemes biològics, de pèptids.

Altres serveis: Química de conjugació per diferents materials.


Veure fitxa
UQC - Barcelona