Seccions

Política Industrial Sectorial 2014-2020TECNIO
Be tech. Be competitiveViCOROB

Visió per Computador i Robòtica

Visió per Computador i Robòtica - Vicorob

Universitat de Girona (UdG)

Presentació del centre

ViCOROB és el grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica de la Universitat de Girona; fundat l’any 1.993, ViCOROB és avui reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya i compta també amb l’etiqueta TECNIO des de l’any 2008. Ens especialitzem en la R+D en l'àmbit de l'anàlisi de la imatge, la percepció 3D i la robòtica i visió submarina.

ViCOROB combina la recerca de primer nivell amb la transferència de tecnologia focalitzant el seu interès en projectes d’investigació bàsica i aplicada, fomentant valors com el respecte, la diversitat, el treball, la internacionalització i l’emprenedoria.

Oferta tecnològica

Oferim la possibilitat de desenvolupar projectes a mida a les empreses que així ho desitgin relacionats amb els camps d’investigació de ViCOROB. També s'ofereixen serveis de consultoria, principalment: Enginyeria en Sistemes de Visió aplicada al control de qualitat, Manufactura Automatitzada, Processament d’Aliments automatitzat, Transport, Imatge Mèdica i Robòtica i visió submarina.

Projectes més rellevants

Els darrers projectes generats des del grup de recerca amb èxit estan relacionats amb les tecnologies de visió i robòtica submarina (inspecció de zones de difícil accés pels submarinistes), la comercialització de prototips de robots submarins i l'evolució de la nostra recerca aplicada cap a l'estudi de manteniment predictiu de diferents mitjans de transport.

Equipament rellevant

Centre d’Investigació en Robòtica Submarina, embarcació Sextant, AUVs (Girona 500 i Sparus II).

ÀMBITS SECTORIALS

Indústria alimentària

Control de qualitat del producte i de l'envasat i embalatge.

Sistemes industrials

Robòtica. Visió per computador. Control de qualitat. Inspecció del 100% de la producció.

Indústries de la mobilitat sostenible

Solucions robotitzades pel sector de l'automoció. Control de qualitat en la fabricació de peces.

Indústries de la salut i ciències de la vida

Processat i anàlisi d'imatge mèdica.

Indústries culturals i basades en l'experiència

Categorització automàtica de vídeos.

TECNOLOGIES FACILITADORES TRANSVERSALS

TIC
TIC

Adquisició, tractament i anàlisi de la informació. Aprenentatge automàtic. Sistemes intel·ligents.

Manufactura avançada
Manufactura avançada

Optimització de processos de fabricació i control de qualitat basat en visió per computador.

Altres serveis: Desenvolupament de sistemes robotitzats. Imatge submarina.


Veure fitxa
VICOROB - Barcelona
 • Adreça
 • Campus Montilivi, Edifici P4

  17071 - Girona

  Gironès

 • Telèfon / E-mail
 • (+34) 972 418 905

  joseta[arrova]eia.udg.edu

 • Persona de contacte
 • Joseta Roca Roger

 • Pàgina web
 • http://vicorob.udg.edu
 • Director/a
 • Rafael Garcia Campos
 • Superfície
 • 800 m²
 • Personal
 • Personal57

  Doctors26