Seccions

InternacionalitzacióInternacionalització Pla integral de foment de la Cooperació Empresarial Internacional

Què és la Cooperació Empresarial Internacional?

Per competir en entorns globals amb les millors condicions cal tenir la millor oferta. En ocasions, la solució està a combinar els actius de diverses empreses en un únic pla de negoci, en un projecte comú de cooperació empresarial. La cooperació permet a les empreses guanyar competitivitat i augmentar l’atractiu de la seva oferta internacional en mercats complexos, difícils d’accedir de forma individual.

El Pla de Foment de la Cooperació Empresarial Internacional

Aquest pla, complet, coherent i adaptable, integra diverses solucions per donar-vos suport, formació i eines en cada etapa del procés. El pla capacita les empreses per fer un gran pas: passar del concepte de negoci individual i limitat, a un concepte molt més ampli, de projecte conjunt i amb un objectiu únic, on es combinen els actius de diferents empreses per competir internacionalment en condicions òptimes.

Diagrama de procés de negoci en cooperació

Serveis que s'inclouen en el Pla

  • Sensibilització sobre la cooperació empresarial
  • Formació en cooperació empresarial
  • Cerca de socis internacionals a la Xarxa Enterprise Europe Network (EEN)
  • Programa d'Internacionalització Agrupada (PIA)
  • Reunions individuals

Contacteu-nos

  estrategiainternacional.accio
  93 552 42 21

Enterprise Europe Network
CE