Seccions

InternacionalitzacióInternacionalització Contractació pública internacional

El mercat de la contractació pública internacional comprèn tots els processos d'adquisició de les autoritats públiques d'un país o de les organitzacions internacionals per adjudicar contractes d'obres, de subministraments i de serveis. És un mercat que no para de créixer en dimensió apropant-se al 20% del PIB mundial i que ofereix moltes oportunitats per a les empreses catalanes.

Per aprofitar aquestes oportunitats, ACCIÓ ofereix a l’empresa catalana el Servei CPI: instruments de suport en l’àmbit de la contractació pública internacional per a incrementar l'accés a les oportunitats de negoci de les institucions de finançament multilateral i altres administracions públiques estrangeres.

Per a reforçar aquesta línia d’internacionalització, ACCIÓ també participa en projectes de cooperació tècnica i de finançament europeu en l’àmbit de la competitivitat empresarial en països en vies de desenvolupament i a economies en transició. 

Les entitats del Tercer Sector Social i l’Economia Social i Cooperativa tenen una missió social però sovint hi arriben a través del desenvolupament d’activitats de tipus empresarial. ACCIÓ gràcies a la seva experiència en cooperació internacional per primer cop ha desenvolupat una estratègia per a la internacionalització d’aquest sector de l’economia catalana amb instruments dissenyats a mida d’aquestes entitats.

CPI-Contractació pública internacional

Trobeu les millors eines i assessorament per accedir al mercat de la contractació púbica internacional.

CPI-Cooperació tècnica

Licitacions i projectes internacionals de promoció de la competitivitat empresarial que contribueixen a la internacionalització de l'economia catalana.

CPI-Programes europeus per a la internacionalització

Els programes europeus ofereixen instruments de suport a la competitivitat de les empreses catalanes.

CPI-3SS Internacionalització del tercer sector social i l'economia social i cooperativa

Instruments de suport per a que les entitats d'aquest sector puguin internacionalitzar les seves activitats empresarials, contribuint així a l'assoliment dels seus objectius socials.


Liciteu a l'exterior