Seccions

InternacionalitzacióInternacionalització Establir-me a l'exterior


Servei de soft landing

Us oferim un espai físic per garantir la plena operativitat des del primer dia amb el menor cost possible i us facilitem l'aterratge, el creixement i la consolidació de l'empresa al mercat de destí.

Selecció de personal en destinació

Accedim al mercat laboral del país per incorporar els millors professionals al vostre equip.

Constitució legal de l’empresa

Us informem sobre les formes legals de societat per a la creació d'una oficina de representació, sucursal o filial segons les necessitats de la vostra empresa. Us busquem el millor soci per a establir-vos via una joint venture.

Implantació física

Us ajudem a implantar-vos de la millor manera segons les vostres necessitats: punts de venda, córner, xarxa comercial, etc. i fem d'intermediaris en el contacte i negociacions amb les administracions locals.


Missions internacionals


Pla de Cooperació Empresarial Internacional