Seccions

InternacionalitzacióInternacionalització 
Selecció de personal en destinació

Us caldrà disposar de professionals locals que treballin per a vosaltres, i necessitareu tenir accés al mercat laboral del país de destinació. 

Us ajudem a: 

Consulta