Seccions

InternacionalitzacióInternacionalització Obrir més mercats

Si esteu pensant expandir o consolidar la vostra presència internacional, les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya us ajuden a optimitzar els recursos per assolir amb èxit la vostra posició. Són una eina d'assessorament individualitzat, a la mida de les vostres necessitats, que actua com una prolongació de la vostra empresa a l'exterior. Posem el coneixement dels professionals de les Oficines Exteriors d'ACCIÓ al vostre abast.

Assessorament amb l'expert al mercat

Conegueu les properes estades a Barcelona dels experts als mercats i concerteu-hi una entrevista.

Cerca dels canals d’aprovisionament

Identifiquem i seleccionem  els canals apropiats d'aprovisionament en cada mercat per fer la vostra cadena de valor més competitiva.

Cerca de distribuïdors, socis i clients finals

Analitzem i us posem en contacte amb els principals canals de distribució dels vostres productes/serveis en determinats mercats.

La teva veu a Europa

Som el vostre interlocutor davant la Comissió Europea i la informem confidencialment sobre les vostres necessitats i dificultats per aplicar les normatives europees.

Pla Àfrica

Apropem les oportunitats i realitats de negoci a la zona d’Àfrica subsahariana a les empreses catalanes.

Catalan Wines

Els Estats Units i Alemanya són dos dels principals importadors de vins del món i el creixement del consum en aquests països és continuat. Per aquest motiu, ACCIÓ organitza anualment el programa Catalan Wines.


pla Àfrica
Pla de Cooperació Empresarial Internacional