Seccions

InternacionalitzacióInternacionalització 
Cerca dels canals d’aprovisionament

Us caldrà identificar i seleccionar els canals apropiats d’aprovisionament en cada mercat seleccionat, així com determinar l’estratègia adient per millorar la competitivitat de la vostra cadena de valor.

Us ajudem a:

Consulta