Seccions

InternacionalitzacióInternacionalització 
Cerca de distribuïdors, socis i clients finals

Us caldrà saber quina és la competència internacional al país o la regió, quins són els agents o les agències comercials de referència i estudiar si l’estratègia actual és bona. 

Us ajudem a:

Consulta