Seccions

Internacionalització

Perquè la vostra activitat internacional sigui un èxit, us oferim un conjunt de recursos que seran la vostra veu al país de destinació, tant si esteu començant a exportar, com si voleu entrar en nous mercats o si ja hi teniu presència i us voleu establir comercialment o productivament a l’exterior. Des de l’estudi de viabilitat inicial, fins a la constitució de la nova empresa, us oferim suport en destinació i dediquem el temps necessari i els recursos més adequats.

Fem del vostre projecte a l’exterior el nostre projecte.


Consulta'ns

Diagnosi i Pla de Promoció Internacional

T'ajudem a dissenyar i executar el teu Projecte de Promoció Internacional perquè cap frontera aturi el teu negoci. Pensat per a empreses petites que expotin menys d'un 15% de la facturació.

Coneix els mercats

Organitzem seminaris i diferents trobades amb experts al mercats i presentem els casos d'empreses que ja hi son presents, per aproximar-vos als països del vostre interès.

Cooperació empresarial

Cooperar per competir: Us ajudem a unir capacitats i actius de diverses empreses per crear una oferta única en mercats globals. Facilitem el disseny del Pla de Negoci Conjunt, la definició de l’acord de cooperació més operatiu i us acompanyem en la seva execució.

Subcontractació i licitacions internacionals

T'oferim instruments de suport en l’àmbit de la contractació pública internacional per a accedir a les oportunitats de negoci de les institucions de finançament multilateral (FMI, Banc Mundial).


Consulta'ns

Assessorament amb l'expert al mercat

Us concertem una entrevista amb els directors de les diferents oficines per estudiar el vostre projecte i rebre assessorament de primera mà.

Cerca de canals d'aprovisionament

Identifiquem i seleccionem els canals apropiats d’aprovisionament en cada mercat seleccionat per fer la vostra cadena de valor més competitiva.

Cerca de distribuidors, socis i clients finals

Estudiem la distribució dels vostres productes/serveis en determinats mercats per conèixer la competència internacional al país/regió, i quins són els agents comercials de referència.


Consulta'ns

Plataformes empresarials

Oferim un espai físic per garantir la plena operativitat des del primer dia amb el menor cost possible, i ho complementem amb hores d'assessorament específic.

Constitució legal de l'empresa

Us informem sobre les formes legals de societat per a la creació d'una filial, oficina comercial, etc. o us trobem el millor soci per a una implantació via ‘Joint Venture’.

Implantació física

Us ajudem a implantar-vos de la millor manera segons les vostres necessitats: Punts de venda, còrner, xarxa comercial, etc. I intermediem en el contacte amb les administracions locals.

Selecció de personal en destinació

Accedim al mercat laboral del país per incorporar els millors professionals al vostre equip.


Consulta'ns

Veure més

OPORTUNITATS

Oportunitats


Oportunitat de negoci a l'Azerbaidjan

 L'Azerbaidjan és un hub logístic per a la regió del mar Caspi, ja que compta amb una bona xarxa de transports i esdevé un bon accés als mercats de la CEI. El 2013 va presentar un creixement econòmic del 5,8 %. 

Veure més

PROJECTES REALITZATS

Projectes realitzats


Casos d'èxit d'internacionalització
Descobriu, en paraules dels empresaris, com la internacionalització pot fer créixer el vostre negoci. Accediu al banc de coneixement i veureu alguns exemples.

Veure més

Missions internacionals 2015

Entrevistes amb els Directors

banerinfoexport14